LD Admin - Kampanjalista & kampanjan luonti

Kampanjat

Luodaksesi kampanjan, mene admin-panelin kautta > Kampanjat (1) > Kampanjalista (2) > Luo uusi (3). Sitten vain säädät haluamasi asetukset ja lopuksi painat Tallenna-nappia sivun alalaidassa.

 

Kampanjatiedot

 • Kampanjan nimi: anna kampanjalle kuvaava nimi
 • Toimisto: voit määritellä minkä toimistopn alainen kampanja on, jos sinulla on useampi toimisto luotuna
 • Kampanjakuvaus: tähän voit kuvailla vähän minkälainen kampanja on kyseessä
 • Päämies: tässä voit valita kampanjan päämiehen (yleensä esim. tuotteen omistaja tai asiakas). Tämä on pakollinen kenttä jos päämiehiä on luotu järjestelmään

 

Agentti- ja soittolistavalinnat

Tässä voit valita vapaita agentteja liitettäväksi kampanjaan. Ensimmäisenä listataan vapaat agentit ja sen jälkeen tulevat muihin kampanjoihin liitetyt agentit (harmaalla tekstillä). Huomaa, että agentti voi olla liitettynä vain yhteen kampanjaan kerrallaan.

Jos agentilla on tarve päästä soittelemaan useammasta kampanjasta, voit asettaa hänelle kampanjan valintaoikeudet Admin > Agentit > Kampanjan valintaoikeudet-sivulta.

Voit myös liittää soittolistoja kampanjaasi: Näet kaikki käytettävissä olevat soittolistat tässä. Tässä ei näytetä soittolistoja jotka ovat liitetty johonkin toiseen kampanjaan.

 

Tuotevalinnat

Tässä voit määritellä, mitkä tuotteet ovat näkyvissä kampanjassa, joko yksittäin tai ryhmänä.

Jos olet luonut käsikirjoituksen, sekin on valittavissa tässä.

 

Puhelutulokset

Päättymissyyt ovat olennainen osa puheluiden käsittelyn kannalta LeadDeskissä.

 • Globaalit päättymissyyt: nämä luodaan Admin > Yleisasetukset > Globaalit päättymissyyt-sivulta, ja ovat käytettävissä kaikissa kampanjoissa.
 • Kampanjakohtaiset päättymissyyt: nämä ovat vain näkyvissä ja valittavissa tässä kampanjassa, ja niitä muokataan täältä käsin.

 

Uusien päättymissyiden luominen

Uusilla kampanjakohtaisilla päättymissyillä voi olla erilaisia toimintoja. Nämä aukeavat kun luot uuden päättymissyyn ja voivat olla jokin seuraavista; poistaminen, siirtäminen, viestin lähettäminen ja odottaminen (karenssi). Nämä ovat tarkoitettu tehokäyttäjille.

 

Uusien päättymissyy-ryhmien luominen

Voit luoda "ryhmiä" useasta päättymissyystä. Tämä mahdollistaa selkeän käyttöliittymän agenteillesi kun sinulla on paljon erilaisia päättymissyitä valittavissa.

 

Sallitut soittotavat

Tämä on yksi tärkeimpiä asetuksia koko kampanjassa. Tässä määritellään mitkä soittotavat ovat agenttien käytössä tässä kampanjassa:

 1. Progressiivinen / ei taukoa puheluiden välissä

Automaattinen soitto jossa agentti ei voi tarkastella kontaktikorttia ennen puhelua. Kun agentti painaa Käynnistä, automaattinen soittaja alkaa soittamaan kontakteja läpi soittolistalta. Kun kontaktikortti suljetaan tai jos numeroon ei vastata tietyn ajan kuluessa, seuraavalle kontaktille soitetaan automaattisesti.

 1. Progressiivinen / tauko puheluiden välissä

Agentti voi tarkastella seuraavaa kontaktikorttia ennen kuin aloittaa puhelun, tai siirtyä suoraan seuraavaan kontaktiin halutessaan.

 1. Manuaalinen

Agentti naputtelee numeron käsin ja soittaa siihen.

 1. Kontaklistasta valikointi

Tämä näyttää kaikki soittolistan kontaktit, ja agentti voi valita vapaasti kenelle soittaa.

 1. B2B soittonäkymä (vaatii B2B-näkymän, jonka voi tilata täältä)

Tämä näyttää kaikki kontaktit, jotka liittyvät tiettyyn yritykseen. Agentti voi valita mille näistä soittaa.

 1. Ulkoinen puhelin

Tämä mahdollistaa kontaktikortin aukaisemisen ilman, että henkilölle soitetaan. Tätä voidaan käyttää esim. tilauksen tekemiseen jälkikäteen.

 

Asiakasasetukset

Tässä voit muokata kontaktikortin ulkonäköä, eli sen, miten agentit sen näkevät. Voit mm. asettaa kenttiä pakolliseksi, estää kenttien muokkausta, piilottaa niitä tai muokata kenttien nimiä.

 

Lisävalinnat

Täältä löytyy paljon erilaisia asetuksia. Nämä vaihtelevat riippuen siitä, minkälaisia lisäpalveluja olet tilannut LeadDeskiin. Jos olet kiinnostunut jostain tässä luetelluista toiminnoista eivätkä ne ole sinulla valittavissa, otathan yhteyttä myyjään.

 • Aloita puhelu tallennus pysäytettynä: jos tämä on valittuna, puhelua ei nauhoiteta ellei agentti erikseen paina tallennus-nappia puhelun aikana.
 • Näytä puhelun päättymissyydialogi poistettaessa asiakasta listalta: tämä pakottaa agentin valitsemaan päättymissyyn kun hän poistaa asiakkaan listalta syystä tai toisesta. Tämä estää sen, ettei asiakkaita poisteta "ilman syytä".
 • Agentti voi vastaanottaa jonopuheluita missä tahansa soittonäkymässä: jos tämä on kytketty päälle, Saapuvat-välilehti poistuu agentti-näkymästä, ja niin kauan kuin agentti on Soita-välilehdellä, hän voi ottaa millä tahansa sen alla olevalla sivulla puheluita vastaan kuin hän olisi Saapuvat-välilehdellä.
 • Agentit voivat kuunnella muiden agenttien puhelunauhoitteita: tämä mahdollistaa sen, että agentti voi kuunnella muitten agenttien tekemiä puheluita. Tämä tapahtuu kontaktikortin kautta, Kommentti-välilehdeltä.
 • Käytä odotusaikaa ennen kuin agentti voi valita seuraavan numeron progressiivisessa soitossa: jos agentti toistuvasti hyppii asiakkaiden ylitse progressiivisessa soittotavassa, tällä voi hillitä sitä. Tämä asettaa tietyn pituisen eston ennen kuin on mahdollista hypätä seuraavaan kontaktiin. Eston pituus pitenee mitä useamman kerran hyppää seuraavaan kontaktiin.
 • Täydet valintaoikeudet omaavat agentit voivat valita kampanjan: jos tämä on valittuna agentit joille on annettu täydet valintaoikeudet agentin asetuksista (Admin > Agentit > Kampanjan valintaoikeudet) voivat valita tämän kampanjan. Vastaavasti, tällä voi estää sen, että agentti jolla on täydet oikeudet pääsee tähän kampanjaan käsiksi.
 • Näytä agentin soittolistavalitsin: Jos kampanjaan on kytketty useampi soittolista, tämän toiminnon päälle kytkeminen tuo valintalistan josta agentti voi valita mitä listaa haluaa soitella.
 • Piilota toimitusosoite osio soittoikkunasta: Soittonäkymän Tilaus-osiossa on Toimitusosoite-välilehti, jonka voi halutessaan piilottaa. Jos tämä piilotetaan, osoitteena käytetään kontaktikorttiin täytettyä osoitetta.
 • Optimoi hälytysaika jotta puhelu ei mene vastaajaan: tällä toiminnolla voi pyrkiä estämään, ettei progressiivisella soittotavalla mene puhelut vastaajaan asti.
 • Maksimi hälytysaika sekunteina automaattisoitossa: määrittele sekunneissa kuinka pitkään yritetään tavoittaa asiakasta ennen kuin siirrytään seuraavaan numeroon.
 • Ensisijainen kampanjavälilehti: määrittelee, mikä välilehti näkyy kun kontaktikortti aukaistaan.
 • LeadDesk tarjoaa myös monenlaisia nk. "miniraportteja", jotka ovat näkyvissä agentti-näkymässä. Ne ovat kampanja-kohtaisia ja kytketään myös täältä kampanjan Lisävalinnoista. Eri raporttivaihtoehtoja voi tiedustella myyjältä.
 • Aseta kampanjakohtaiset ulossoitossa näkyvät puhelinnumerot ja numeroryhmät: tässä voit valita mitä numeroita näytetään ulos kun soitetaan tästä kampanjasta. Huomaa, että jos agentille on asetettu ulos näkyvä numero täällä (Admin > Agentit > Agenttilista), tässä pitää ruksata myös valinta "Syrjäytä agentille asetettu ulosnäkyvä numero", muuten agentin omaa ulos näkyvää numeroa käytetään. Jos sinulla on paljon numeroita käytössä, etkä halua valita joka numeroa erikseen, voit myös valita numeroryhmän jonka voi luoda täällä (Admin > Yleisasetukset > Ulos näkyvät puhelinnumerot). Jos sinulla on useampi numero valittuna, valitaan joka puhelussa sattumanvarainen numero ulos näytettäväksi valituista numeroista.
 • Ensisijainen soittoikkunavälilehti: mikä välilehti kontaktikortista aukeaa kun asiakas vastaa (esim. asiakas, kommentti, käsikirjoitus).
 • Agentin istunnon aikakatkaisu: määrittelee minuuteissa, kuinka pitkään agentti voi olla passiivisena ennen kuin hänet kirjataan ulos. Aikarajan täytyy olla vähintään 3 minuuttia, muuten käytetään oletus-aikaa joka määritellään supportin toimesta.
 • Tilauksen lisävalinnat: tällä voit asettaa äänikuitin pakolliseksi. Toiminnon aktivoimalla agentin täytyy ottaa äänikuitti talteen ennen kuin hän voi sulkea kontaktikortin Kauppa-päättymissyyllä.

 

Soittopyyntöasetukset

Täällä määritellään kampanjakohtaisesti miten soittopyyntöjä käsitellään.

 • Agentti ei voi luoda eikä siirtää soittopyyntöjä toisille agenteille: estää soittopyyntöjen luomisen kokonaan. Olemassaolevia soittopyyntöjä ei voida siirtää agentin toimesta.
 • Rajoita soittopyyntöjen soittopäivä välille: määrittelee, minä päivänä soittopyynnön voi soittaa. Tällä voi estää esim. pitkälle tulevaisuuteen laitettavat soittopyynnöt.
 • Rajoita soittopyyntöjen soittoaika välille: sama kuin edellinen, mutta rajoittaa sen sijaan kellonajan mihin soittopyynnön voi luoda.
 • Rajoita voiko agentti luoda yksityisen/julkisen soittopyynnön: tällä voi halutessaan rajata, että agentti voi luoda pelkästään joko julkisia tai yksityisiä soittopyyntöjä. Oletuksena agentti voi luoda molempia jos hänellä on oikeudet luoda soittopyyntöjä.

 

Prediktiivisen soiton asetukset

 • Automaattinen vastaaminen on aina päällä prediktiivisissä ja suorissa sisään soitetuissa puheluissa: jos tämä on valittu, agentille ei ole vaihtoehtoa olla vastaamatta hänelle ohjattuun puheluun, vaan kontaktikortti aukeaa samantien. Tämä vaikuttaa siis vain prediktiivisessä soitossa sekä suoraan sisään soitetuissa puheluissa (2-way VoIP-tilit ja mokkulat).
 • Siirrä kontakti listalle katkaistun puhelun jälkeen: jos puhelu ohjataan agentille eikä hän vastaa siihen, tuloksena on nk. katkaistu puhelu. Tällä valinnalla voit siirtää katkaistut puhelut omalle soittolistalle halutessasi.
 • Luo uusi soittolista: luo uuden soittolistan katkaistuille puheluille (tehdään vain kerran).

 

Tapaamiskalenteri

Jos on tarkoitus käyttää LeadDeskin tapaamiskalenteria, kalenteriprojekti pitää yhdistää kampanjaan. Kalenteriprojekti pitää ensin luoda jotta se voidaan valita täällä: Admin > Tuotteet > Tapaamiskalenterit > Luo uusi.

Kun projekti on luotu, ja se on asetettu kampanjan asetuksista, se tulee näkyviin erillisenä välilehtenä kontaktikortissa agenttinäkymässä.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk