LD Admin - Estolista

Estolista mahdollistaa kontaktien poistamisen kontaktilistoista numeron perusteella. Tämä voidaan tehdä automaattisesti kun agentti käyttää tiettyä ennalta määriteltyä päättymissyytä, admin-paneelin yksittäisen kontaktin kohdalla, tai lisäämällä kokonainen soittolista järjestelmään admin-paneelin kautta.

Numeroiden lisääminen estolistalle

Admin-paneeli > Soittolistat (1) > Estolista (2):

 • Lisää uusi numero painamalla "Luo uusi" (3)-nappia
 • Voit valita lisätäänkö numero ns. globaaliin listaan vai tietylle päämiehelle (esimerkki: päämies1 käskee olla soittamatta numeroon 123456, joten lisäät sen numeron päämies1 estolistaan, mutta muut päämiehet voi edelleen soittaa siihen numeroon)
 • "Lähetä estolistatiedosto (Excel tai CSV)"-napilla voit lisätä useamman numeron kerrallaan. Liitä tiedostoon pelkästään puhelinnumero.

Globaalit päättymissyyt tai kampanjakohtaiset päättymissyyt:

 • "Siirrä numero estolistalle"-ominaisuus ruksattu, ja valittu globaali tai tietyn päämiehen estolista
  • Tarkastaa löytyykö nykyisestä kampanjasta, toisesta kampanjasta tai soittolistoista valitulla päämiehellä kyseinen numero ja poistaa sen. Globaali on kaikenkattava estolista ja vaikuttaa kaikkiin soittolistoihin.
  • Kampanjan päämies näytetään syy-listalla jos järjestelmänvalvoja on valinnut jonkun muun päämiehen kuin globaalin estolistan. Tämä siksi, että se indikoi käyttäjälle että kampanjan päämiestä käytetään myös estolistauksessa. Teksti ei näy jos käyttäjä valitsee pelkän globaalin estolistan tai ei valitse päämiestä ollenkaan.
  • Jos päämiestä ei ole valittu, käytetään globaalia estolistaa.

Estolista-1.png

Agentti-näkymässä:

 • Agentti voi lisätä numeron estolistalle päättymissyyn avulla joka on luotu järjestelmänvalvojan toimesta.

Estolista-2.png

Kuinka estetyt numerot poistetaan soittolistoilta

HUOM! Poistaminen tarkoittaa tässä tapauksessa fyysistä poistamista tietokannasta.

HUOM! Jos et käytä suuntanumeroa kontaktikorteissasi, tämä saattaa aiheuttaa ongelman, jossa, jos saat sisäänpäin tulevan puhelun, numero näkyy suuntanumeron kanssa. Estolista käsittelee näitä kahtena eri kontaktina, koska se ei pysty vahvistamaan maata kontaktikortista ilman suuntanumeroa.

Numero, jota ollaan lisäämässä estolistalle:

 • täytyy lisätä estolistalle (estolistan nimet ja päämiehet on määritelty päättymissyyssä. Kampanjan päämiestä käytetään myös estolistauksessa.)
 • täytyy poistaa
  • soittolistoista jotka on liitetty nykyiseen kampanjaan
  • soittolistoista joilla on sama päämies kuin nykyisellä kampanjalla
  • soittolistoilta jotka on liitetty toisiin kampanjoihin joilla on sama päämies kuin nykyisellä kampanjalla
  • soittolistoilta jotka on liitetty toisiin kampanjoihin joilla on päämies kuin estolistoilla jotka on valittu tällä päättymissyyllä
  • soittolistoilla joilla on sama päämies kuin päättymissyyn valituilla päämiehillä
 • Huomaa: Globaali estolista on kaikenkattava estolista, joka vaikuttaa kaikkiin soittolistoihin -> numero poistetaan kaikilta soittolistoilta. Tyhjä estolista on myös globaali.

Muut numerot jotka kuuluvat samalle kontaktille:

 • Merkataan käytetyksi nykyiseen kampanjaan liitetyissä soittolistoissa

 

Esimerkki:

Asiakkaalla on kampanja jonka päämies on Volvo, ja luo päättymissyyn joka siirtää kontaktin estolistalle, ja valitsee sille päämiehet Audi ja BMW. Tässä esimerkkejä, mitä kontakteille tapahtuu eri kampanjoissa:

Kampanjan päämies Soittolistan päämies Poistetaanko numero? Merkataanko muut numerot käytetyksi?
Lista on liitetty nykyiseen kampanjaan (päämiehellä ei ole mitään merkitystä tässä tapauksessa) Honda Kyllä (liitetty nykyiseen kampanjaan) Kyllä (liitetty nykyiseen kampanjaan)
Volvo Honda Kyllä (kampanjan päämies on sama kuin nykyisen kampanjan päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
Volkswagen Volvo Kyllä (listan päämies on sama kuin nykyisen kampanjan päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
Audi Volkswagen Kyllä (kampanjan päämieson sama kuin valittu päättymissyyn päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
Toyota Audi Kyllä (listan päämies on sama kuin valittu päättymissyyn päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
Honda Toyota Ei (kampanja ja listan päämiehet eivät ole samoja kuin nykyisen kampanjan eikä valitun päättymissyyn päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
Honda <tyhjä> Ei (kampanja ja listan päämiehet eivät ole samoja kuin nykyisen kampanjan eikä valitun päättymissyyn päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
<tyhjä> <tyhjä> Ei (kampanja ja listan päämiehet eivät ole samoja kuin nykyisen kampanjan eikä valitun päättymissyyn päämies) Ei (ei liitetty nykyiseen kampanjaan)
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk